Klachten of ontevreden over ons?

 

 

Wij doen ons best om je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ontevreden bent of een klacht hebt over iets of iemand in Centrum Veerkracht. Wij vinden het belangrijk om dit op tijd van je te horen. Je kunt je klacht het beste bspreken met één van de medewerkers binnen Centrum Veerkracht die je vertrouwt. Voor jou is het belangrijk dat er goed naar je geluisterd wordt en dat we je klacht serieus nemen. Voor ons is het belangrijk om te horen hoe wij je beter kunnen helpen. Samen proberen we naar een oplossing te zoeken die voor jou goed voelt en voor ons haalbaar is.

 

Als je toch het gevoel hebt dat wij niet goed genoeg naar je hebben geluisterd of je vindt dat wij je klachten niet goed hebben opgelost, dan kun je contact opnemen met onze interne klachtenfunctionaris (= iemand die de klachten binnen Centrum Veerkracht oppakt en samen met jou onderzoekt). Je kunt hiervoor dit formulier invullen. 

 

Als je er ook niet uitkomt met de interne klachtenfunctionaris, dan kun je contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris. Centrum Veerkracht is aangesloten bij de klachtenregeling van de LVVP. Op de website van de LVVP vind je meer informatie over de stappen die je kunt zetten en hoe je hierin ondersteund kunt worden.

 

Psychiaters, gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. Je kunt je klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Op de website van het tuchtcollege kun je hier meer over vinden.